Spring til indhold

Hold og mødedatoer

Sund Start Sammen ser forældrene som en ressource og lægger vægt på at styrke forældreskabet.

OBS: Grundet nuværende situation under covid-19 ser forløbet anderledes ud end beskrevet nedenfor. Dette for at overholde gældende retningslinjer. 

 

Mødegangene er bygget op omkring de udfordringer og spørgsmål, der venter som ny familie. Kurset lægger op til refleksion over relevante emner og problemstillinger, så deltagerne føler sig trygge i de valg, der tages som familie. Undervisningen er en god blanding af oplæg og øvelser i mindre grupper og der er god plads til at deltagerne kan sætte deres aftryk på indholdet i mødegangene. Deltagernes engagement er afgørende for gruppedannelsen.

 

Grupperne mødes i Odense Kommunes 3 sundhedshuse, og der vil på mødegangene blive gennemgået temaer, der er relevante for barnets alder og udvikling. På kurset vil I møde en bred gruppe af oplægsholdere fra Odense Kommune, Region Syddanmark og den private sektor.

 

Forældregrupperne bliver sat sammen ud fra kvindens terminsdato og hvilken del af byen man bor i. Dette giver mulighed for at bruge hinanden som ressourcer, der følges ad fra graviditet til livet som forældre. Gruppen fungerer derudover også som en forældregruppe, der kan mødes på tværs udenfor de officielle mødegange.