Spring til indhold

Indhold og emner

Sund Start Sammen forløbet er baseret på 4 temaer for på bedste vis at forberede de vordende forældre på den overvældende oplevelse, det er pludseligt at have ansvaret for et lille nyt menneske.

De 4 temaer

Graviditet og fødsel

Der er fokus på, at forældrene skal føle sig trygge under fødslen og at de går styrket ind i forældreskabet. Forældrene får mulighed for at arbejde med forståelse og handlemuligheder i forhold til deres nye situation som familie. 

Fra individer til familie

Stærke og nære relationer mellem spædbarnet og forældrene er en god grobund  for en sund udvikling hos såvel barn som forældre. De nye roller som mor og far medfører personlig udvikling og ændrer relationerne og levevilkår for familien, hvilket kan give udfordringer for parforholdet. 

Barnets udvikling og trivsel

Formålet er at bidrage til at sikre barnet en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Sund Start Sammen styrker familien gennem et øget kendskab til barnets udvikling og kompetencer. Der er fokus på, hvordan forældre er i stand til at etablere og udvikle en nær følelsesmæssig relation til deres barn. Desuden formidles viden om hvor forældrene kan søge hjælp og støtte i situationer, hvor barnets udvikling måske vækker bekymring.

Netværk

Netværket ses som en ressource for den enkeltes forberedelse til forældrerollen, hvor der åbnes for gensidig støtte og erfaringsudveksling. Forældrene kan give hinanden hjælp rent praktisk, men også dele glæder og bekymringer. Derfor indgår netværksdannelse og brug af netværk, som et selvstændigt tema i Sund Start Sammen.

Du kan se en oversigt over hvilke emner, der gennemgås på de enkelte mødegange her.