Spring til indhold

Undervisere

Som deltagere i Sund Start Sammen får I muligheden for at blive guidet og inspireret af professionelle og dygtige fagfolk.

Sund Start Sammen lægger stor vægt på at samarbejde og integrere både forskellige offentlige sektorer og det private erhvervsliv. Derfor inviteres forskellige samarbejdspartnere ind, som I vil møde undervejs i forløbet til de forskellige mødegange.

 

Jordemødre og sundhedsplejersker er de primære fagpersoner i Sund Start Sammen, og sundhedsplejersken fungerer som tovholder på holdet og er gennemgående i hele forløbet.

 

Fra den kommunale sektor vil I undervejs møde tale-/hørekonsulent, fys/-ergoterapeut, tandplejer og familiebehandler.

 

Fra den private sektor er der etableret samarbejde med familieretsadvokater. Så deltagerne sikres vigtig og nyttig viden om juridisk planlægning i forbindelse med stiftelse af en familie.